Cerquem: Director/a Projecte Abandonament escolar i Coordinador/a Projecte – PROCÉS TANCAT

Fundació Bofill – Barcelona

Director/a Projecte

Missió:

Liderar l’estratègia contra l’abandonament escolar prematur de la Fundació Bofill. 

Haurà de dirigir, coordinar i gestionar totes les accions vinculades a aquest focus estratègic en l’àmbit de la recerca, la incidència i la proposta de noves polítiques públiques, així com la generació i desplegament de models i programes efectius per combatre l’abandonament a Catalunya.

En dependència de la Direcció de Programes es responsabilitzarà del:

 • Lideratge, direcció, planificació i desplegament de l’estratègia contra l’abandonament escolar prematur.
 • Disseny i desplegament de campanyes d’incidència per a problematitzar, sensibilitzar i posicionar l’abandonament com a repte clau d’equitat del país, així com proposar i reclamar canvis i mesures per a elaborar un pla de xoc efectiu des de la política pública.
 • Coordinació i seguiment de l’estratègia de recerca en abandonament: encàrrec d’informes, elaboració i mobilització de dades bandera, disseny i desplegament de seminaris de coneixement, i creació de propostes i mesures de noves polítiques públiques juntament amb l’Àrea de Recerca de la Fundació.
 • Interlocució i representació del projecte davant tercers i mitjans de comunicació.
 • Direcció i supervisió del disseny i la implementació de nous programes educatius de lluita contra l’abandonament.
 • Prospectiva i anàlisi a nivell nacional i internacional d’iniciatives contra l’abandonament similars a les que volem plantejar i vehicular a Catalunya.
 • Construcció de xarxes i aliances amb el conjunt dels actors públics i privats associats al fenomen per identificar, reconèixer i promoure agents, iniciatives i solucions de valor contra l’abandonament a Catalunya per a la transferència efectiva de models.
 • Direcció i gestió d’un equip multidisciplinari.
 • Seguiment i avaluació de l’impacte de les accions del programa.
 • Planificació i gestió pressupostària.

Requerim:

 • Grau, Llicenciatura i/o Màster en l’àmbit de les Ciències Socials.
 • Trajectòria en la implementació de programes educatius preparats per a la rèplica i la transferència, i en campanyes de sensibilització i incidència.
 • Experiència en la direcció i coordinació d’equips i en un entorn amb múltiples actors.
 • Comprensió del món educatiu de Catalunya, amb coneixements, experiència i motivació per combatre l’abandonament escolar prematur i les problemàtiques associades (absentisme, segregació, fracàs escolar).
 • Es valorarà coneixements sobre recerca educativa, política pública i metodologies d’innovació per a la transformació social.
 • Capacitat de lideratge, planificació, dinamització i visió estratègica.
 • Alt nivell d’iniciativa i autonomia.
 • Excel·lents capacitats en comunicació escrita, oral i també a l’hora de presentar públicament en català com en castellà. Domini de l’anglès.
 • Domini en la gestió de xarxes socials.

Contacte: research@kt-global.com. Referència: DIRABAND


Coordinador/a – PROCÉS TANCAT

Missió:

Dissenyar, impulsar i implementar un nou programa educatiu dirigit a alumnat desavantatjat amb l’objectiu de combatre l’abandonament escolar prematur.

Haurà de dissenyar el model, generar la creació de tot l’I+D associat, crear aliances amb prescriptors, captar mentors/es voluntaris i impulsar i gestionar un pilot territorial. 

El repte serà implementar el projecte durant el curs escolar 2022-2023 i estendre’l per tot el país en els següents cursos tot garantint la seva extensió sota criteris d’equitat, qualitat i impacte. 

En dependència de la Direcció del Projecte es responsabilitzarà de:

 • Prospectiva i anàlisi a nivell nacional i internacional de programes d’intervenció, d’orientació educativa i de mentoria social contra l’abandonament similar al que volem plantejar i vehicular a Catalunya.
 • Disseny, impuls i desplegament d’un model de programa propi de lluita contra l’abandonament escolar prematur.
 • Coordinació i gestió d’un primer pilot territorial vinculat a municipis, centres educatius i entitats socials durant el curs escolar 22/23.
 • Generar aliances i acords amb els prescriptors principals de diversos territoris del país: ajuntaments, centres educatius i entitats socials.
 • Impuls d’una campanya per a la captació de mentors/es voluntaris.
 • Disseny del model de capacitació i fidelització de les mentores i mentors voluntaris, així com seguiment i orientació a tot l’alumnat mentorat.
 • Interlocució i gestió d’acords amb Administració Pública, institucions i altres organismes.
 • Impuls i construcció d’aliances per garantir la sostenibilitat econòmica i financera de les accions del projecte.
 • Vetllar per l’estratègia de creixement del programa, reinvertint tot el coneixement que es generi en el pilot per millorar la qualitat, l’extensió i l’impacte del model en noves edicions.
 • Seguiment i avaluació de les accions, resultats i impacte del programa.
 • Generació de l’I+D i les metodologies necessàries per al desplegament de les accions.
 • Disseny i planificació d’actes públics i de transferència de coneixement per a la comunitat vinculada a la iniciativa.
 • Elaboració i coordinació de les publicacions i els documents de treball del projecte.
 • Disseny i gestió del pla de comunicació del programa: web, xarxes socials, testimonis, etc.
 • Planificació i gestió pressupostària: definició d’encàrrecs, valoració de pressupostos, interlocució i seguiment de tasques, etc.

Requerim:

 • Grau, Llicenciatura i/o Màster en l’àmbit de les Ciències Socials.
 • Experiència en l’àmbit de l’acompanyament i l’orientació educativa i la mentoria social.
 • Es valorarà trajectòria en el disseny i implementació de programes de mentoria en l’àmbit d’alumnat d’educació obligatòria i postobligatòria.
 • Comprensió del món educatiu de Catalunya, amb coneixements, experiència i motivació per combatre l’abandonament escolar prematur i les seves problemàtiques associades (absentisme, segregació, fracàs escolar).
 • Capacitat de disseny, planificació, coordinació i gestió de projectes.
 • Alt nivell d’iniciativa i autonomia.
 • Habilitats d’empatia, comunicatives i relacionals, amb capacitat per involucrar una comunitat de persones voluntàries i compromeses amb el projecte.
 • Excel·lents capacitats en comunicació escrita, oral i també a l’hora de presentar públicament en català com en castellà. Domini de l’anglès.
 • Domini en la gestió de xarxes socials.

Contacte: research@kt-global.com. Referència: COORDABAND


Per a ambdues posicions, s’ofereix:

 • Ser membre de l’equip d’una institució capdavantera en la recerca, el debat i la innovació educativa, implicant-se en la mobilització reflexiva, la incidència pública, les xarxes de professionals i la utilitat del coneixement.
 • Incorporació immediata.
 • Jornada laboral completa.
 • Retribució en funció de l’experiència i vàlua aportada.
 • Contracte indefinit.

Recepció de candidatures fins el 16/10/2021.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *

− 3 = 3